Følgende styret ble valgt på årsmøte 12 sept 2020:

  • Leder: Ole Morten Meland
  • Nestleder: Vegar Johansen
  • Kasserer: Arnstein Tranøy  
  • Sekretær: Jørn Kildedal
  • Styremedlem: Odd R. Ulleberg  
  • Styremedlem: Stein Are Karlsen

Del denne siden