Årsmøte planlegges lør 20 august i Halden

Årsmøte 2022 planlegges lagt til Halden lørdag 20 august kl 17.00

Nærmere innkalling sendes alle medlemmer pr e-mail. Husk å distribuere til deres styre/medlemmer

Årsmøte og kurs planlegges i løpet av mai mnd pga Påske mv

Årsmøte i NoA skal iht vedtektene være gjennomført innen utgangen av april, men pga aktiviteter og påske, må dette utsettes til mai mnd. Helgen 20-22 mai 2022 er foreløpig satt av, men nærmere info og innkalling vil komme. Det planlegges også med kurs samme helg.

Årsmøte gjennomføres lørdag 12 sept i Stavern

Lørdag 12 sept kl 16.00 gjennomføres endelig Årsmøte i Norsk Artillerilaug. Stedet er Tordenskiolds soldater sine lokaler i Stavern. Innkalling med nødvendige vedlegg er sendt ut til medlemmene iht vedtektene.

Vi Sees !

Årsmøte og sikkerhetskurs utsatt

Årsmøte og sikkerhetskurset som skulle vært lør 18 april i Stavern er utsatt på ubestemt tid pga coronaepedemien.

Vi kommer tilbake med nye datoer når dette blir aktuelt.

Inntil da, Hold kruttet tørt.

Årsmøte i Norsk Artillerilaug

Lørdag 18 april 2020 kl 17.00 planlegges det Årsmøte i Norsk Artillerilaug, NoA, i JKØ sin leir i Stavern (samme sted som i fjor).

Det planlegges også sikkerhetskurs samme sted fra kl 09.00 - 16.00. Invitasjon kommer, men hold av dagen.

Styret

Sikkerhetskurs og årsmøte

Lørdag 6 april ble det arrangert sikkerhetskurs for svartkruttvåpen, kanon og muskett fra kl 09.00 - ca kl 16.00.

Årsmøte i NoA ble gjennomført kl 17.00

Det planlegges et kruttmester kurs i 2020, og årsmøte 2020 planlegges til lør 18 april.

Del denne siden