Eventplan nordiske foreninger

Her kan du se eventppan for 2022 og 2023 for de nordiske foreningene

INVITASJON TIL SIKKERHETSKURS I BRUK OG SIKKERHET MED SALUTTKANONER OG SVARTKRUTTVÅPEN 21

Invitasjon sikkerhetskurs

innkalling Årsmøte 2021

Innkalling Årsmøte 2021

Årsmøte og sikkerhetskurs planlegges lørdag 25 sept i Halden

NoA sitt sikkerhetskurs og Årsmøte planlegges lagt til Fredriksten festning i Halden lørdag 25 sept. Se vedlagte innkalling og invitasjon

Begrenset med aktiviteter pga Corona

Det er foreløpig begrenset med aktiviteter i NoA regi pga restriksjoner mht corona og smittevern. Styret planlegger sikkerhetskurs så snart det åpnes opp for dette, samt instruktørkurs og kruttmesterkurs. Info om dette vil komme på mail til medlemsforeningene, samt legges ut på hjemmesiden.

Sikkerhetskurs avholdt I Stavern 6 april 2019

Lørdag 6 april 2019 ble det avholdt sikkerhetskurs for NoA medlemmer i Stavern leir. Hele 27 medlemmer møtte opp til en hel dag med teori og praksis.

Takk til Tone og Lisen fra TS soldater Stavern for kost og losji og for de som bidro til den praktiske delen (Kjetil, Lars T og Vegar) samt alle som bidro med sin kompetansen og delte velvillig.

Det er planlagt kruttmester kurs i 2020. Nærmere info vil komme.

Del denne siden