Adferdsreglement for miltærhistoriske avdelinger

Det er utarbeidet et eget adferdsreglement for miltærhistoriske avdelinger.

Se: http://www.cac-krs.no/hvem-er-vi/sikkerhet/   og bla deg ned til Afderdsreglement

Del denne siden